Firma z niskim uczestnictwem w PPK będzie sprawdzana

Od startu programu Pracowniczych Planów Kapitałowych do poniedziałku, umowy na prowadzenie programu podpisało już 1288 firm, a od początku miesiąca 500. Zgodnie z przewidywaniami tempo przyspiesza i w ubiegłym tygodniu zawarto ponad 200 umów, a dzienny rekord to 80 - wynika z najnowszych informacji Interii.

Te dane oznaczają, że umowy podpisało już blisko 1/3 firm spośród tych, które są objęte obowiązkiem utworzenia PPK  jeszcze w tym roku. 

Reklama

Najpóźniejszy termin podpisania umów o zarządzanie PPK to 25 października, a o prowadzenie PPK to 12 listopada. W pierwszym etapie program obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Takich przedsiębiorstw jest w Polsce ponad 4 tys., a pracuje w nich 3,3 mln osób.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, spółki która jest operatorem programu PPK i odpowiada za jego wdrożenie, radzi by pracodawcy nie odkładali tego na ostatnią chwilę, ale także ostrzega przed wszelkimi sposobami naciskania i zniechęcania pracowników do pozostania w PPK.

- Przestrzegam przed czekaniem na ostatni moment oraz przede wszystkim przed zniechęcaniem pracowników do uczestnictwa w programie. Każdy przypadek firmy, w którym będzie rażąco niska partycypacja, odbiegająca od innych firm, będziemy sprawdzali pod kątem prawidłowego wdrożenia, a w przypadku nieprawidłowości będziemy kierowali zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy - mówi Paweł Borys, prezes PPK. Jak podkreśla, w takiej sytuacji pracodawca ryzykuje reputacją oraz ponosi ryzyko finansowe.

Przepisy przewidują, że w sytuacji, gdy pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie, PFR pisemnie wezwie go do jej zawarcia w terminie 30 dni. Jednocześnie wiąże się to z karą grzywny.

Przed odkładaniem wyboru i umowy z instytucją finansową prowadzącą PPK przestrzegają też eksperci z Wielkiej Brytanii, którzy wprowadzali podobny program kilka lat temu.

Tam gros firm odłożyło to dosłownie na ostatnią chwilę, a niektóre nie zmieściły się w ustawowych terminach, co spowodowało problemy, zwłaszcza, że jakość przekazywanych danych była słaba i trzeba je było korygować.  Mówił o tym niedawno Malcolm Goodwin z brytyjskiej Avivy.

Pracodawcy mają obowiązek utworzenia PPK, ale uczestnictwo pracowników jest dobrowolne. Ważne jednak, żeby ta decyzja była przemyślana. Trzeba też mieć świadomość, że w przyszłości emerytury z ZUS będą o połową niższe niż dziś.

- Stopa zastąpienia na emeryturze z publicznych źródeł w Polsce wynosi obecnie 56,4 proc. (ostatniej płacy - red.), a w 2060 roku będzie to tylko 24,6 proc. W tym kontekście PPK i inne rozwiązania emerytalne są kluczowe - mówiła prezes ZUS Gertruda Uścinska podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.  

Ile można uzbierać, uwzględniając wpłaty od pracodawcy i państwa? Pracownicy mogą skorzystać z kalkulatora PPK, umieszczonego na portalu mojePPK, gdzie można sprawdzić jaką kwotę można uzbierać w ramach programu: https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Przykładowo, przy założeniu, że pracownik zaczyna odkładać pieniądze w wieku 30 lat z pensją 5 tys. zł  brutto i wpłaca co miesiąc 80 zł  (2 proc. pensji) na PPK do 60. roku życia, a wpłaty pracodawcy są na podstawowym poziomie 1,5 proc., to (przy średniej stopie zwrotu na poziomie 3,5 proc. oraz wzroście płac o 2,8 proc. rocznie)  udałoby się zgromadzić ponad 170 tys. zł.

Pracodawcy mogą teraz łatwiej porównać oferty instytucji finansowych prowadzących programy, bo  Portal MojePPK opublikował właśnie pierwsze zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK. Obecnie zarządzanie funduszami oferuje 20 instytucji finansowych. Każda z instytucji oferuje 8, a niektóre - 9 subfunduszy zdefiniowanej daty (czyli takich, w których polityka inwestycyjna dostosowuje się automatycznie do wieku oszczędzającego).

Wysokość opłat waha się od 0,32 do 0,50 proc., ale zestawienie nie obejmuje stawek promocyjnych, jakie wprowadziły niektóre z instytucji finansowych w początkowym okresie działania PPK. W niektórych instytucjach w pierwszym okresie np. roku nie są pobierane opłaty za zarządzanie.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura

Reklama

Najlepsze tematy