Liczba uczestników w górę, ale aktywa lekko w dół

Liczba uczestników PPK cały czas lekko rośnie, choć aktywa spadły. Z punku widzenia pracownika korzyści z programu są nadal wysokie.

Liczba aktywnych rachunków PPK na koniec września sięgnęła 2,78 mln, a z  możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już 2,46 mln osób. Łączna partycypacja w PPK to 33,6 proc. Jednocześnie jednak wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 9,60 mld zł i spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 161 mln zł.

Reklama

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD ( fundusz zdefiniowanej daty) znajduje się średnio od 2 737 zł do 2 858 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 76 proc. do 79 proc. zysku! - podano w październikowym biuletynie PPK.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 591 mln zł, a dopłaty roczne 676 mln zł. Dopłatę roczną za 2022 rok otrzymają uczestnicy PPK, którzy do końca tego roku zgromadzą na swoich rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. W przypadku uczestników korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK wystarczy 158,03 zł.

Jak to się liczy?

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby z miesięcznym wynagrodzeniem nieprzekraczającym 1,2 minimalnego wynagrodzenia), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

Jeżeli uczestnik PPK ma kilka rachunków PPK, dla otrzymania dopłaty rocznej wystarczy zgromadzenie wpłat w wymaganej kwocie na wszystkich tych rachunkach łącznie. Dopłata roczna zostanie zewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, do 15 kwietnia 2023 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe są obecne na polskim rynku od ponad 3 lat. W momencie uruchomienia programu do zarządzania funduszami PPK uprawnionych było dwadzieścia instytucji finansowych. Obecnie jest ich siedemnaście.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | PFR | emerytura | oszczędności

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy