Małe i średnie firmy wprowadzają PPK

- Spośród 78 tys. podmiotów, które podlegają obowiązkowi wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym półroczu, umowy o zarządzanie ma już 17,5 tys. firm, a w ostatnich dniach liczba podpisywanych umów znacznie przyspieszyła - poinformował Interię Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Pierwotnie średnie firmy miały wprowadzić ten program już w pierwszym półroczu, ale po wybuchu pandemii przesunięto ten obowiązek o 6 miesięcy. W związku z tym obecnie, ten sam termin dotyczy obu grup, czyli zatrudniających co najmniej 20 pracowników i co najmniej 50 pracowników. Powinny one najpóźniej do 27 października wybrać instytucję finansową i zawrzeć umowę o zarządzanie, a do 10 listopada umowy o prowadzenie PPK.

- Mam nadzieję, że większość firm nie będzie tego odkładać na ostatnią chwilę - mówi Robert Zapotoczny. Jak dodaje, warto skorzystać ze szkoleń organizowanych przez PFR Portal PPK zarówno w formie tradycyjnej jak i zdalnej.

Reklama

- Jest wiele pytań ze strony instytucji sektora finansów publicznych, czyli tych podmiotów, które będą przystępować do PPK w pierwszej połowie przyszłego roku, głównie dotyczących stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i tu odsyłam na stronę mojeppk.pl, gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje - podkreśla prezes.

Liczba osób, które aktywnie gromadzą środki w PPK przekroczyła 1,1 mln, podczas gdy przez ostatnich 20 lat  zaledwie 400 tys. osób uczestniczyło w PPE, więc grupa osób oszczędzających na emeryturę skokowo wzrosła.

Przypomina, że polityka inwestycyjna subfunduszy jest dostosowywana do wieku uczestnika i im starszy tym bezpieczniejsza polityka inwestycyjna, to uczestnik może zmienić subfundusz np. nawet osoba młoda, która ma awersję do ryzyka może złożyć wniosek o zmianę subfunduszu na taki, który odpowiada jego podejściu do inwestowania.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | małe i średnie firmy

Reklama

Najlepsze tematy