Nowy limit dla mało zarabiających. Wpłacisz mniej, a pracodawca i tak musi ci dopłacić

Od 1 lipca uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej jeśli jego miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 4320 zł. Próg właśnie się zmienił, bo wzrosła płaca minimalna. Jeżeli ktoś otrzymuje wynagrodzenie od różnych pracodawców, musi się pilnować i samemu sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu.

Z możliwości wpłacania niższej składki do PPK korzysta relatywnie mało osób, a jest to zachęta do uczestnictwa w programie dla osób o niskich zarobkach. Zamiast się wypisywać mogą przy potrąceniu niemal symbolicznej kwoty dostać pełną wpłatę pracodawcy i państwa.

Reklama

Z tej opcji czyli obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5 proc.) może skorzystać tylko taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego. Do końca czerwca ten limit wynosił 4 188 zł, a od 1 lipca wzrósł do 4 320 zł. Uczestnik PPK, który chce skorzystać z tego uprawnienia, składa podmiotowi zatrudniającemu taką deklarację. Obniżona wpłata podstawowa - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK (można ją obniżyć ze standardowego poziomu 2 proc. nawet do 0,5 proc.) obowiązuje wówczas od następnego miesiąca.

Pracujący w dwóch miejscach muszą sumować zarobki

Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca nie uwzględni takiej deklaracji w miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - przekracza kwotę limitu. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić czy nie przekracza limitu.

"Jeżeli uczestnik PPK, nawet tylko w jednym miesiącu i w jednym podmiocie zatrudniającym, skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie ma do tego uprawnienia, nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje prawo uczestnika PPK, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do dopłaty rocznej na podstawie informacji otrzymanych z ZUS" - podkreśla PFR Portal PPK.

Liczba uczestników PPK przekroczyła 3,3 mln

W PPK uczestniczy obecnie 3,32 mln osób z 312 tys. podmiotów, co oznacza miesięczny wzrost o kolejne 10 tysięcy nowych uczestników. To o 740 tys. więcej, niż w marcu. Aktualna partycypacja w programie osiągnęła 44 proc. W firmach zatrudniających ponad 250 osób, które jako pierwsze przystępowały do PPK, uczestnictwo zbliża się do 70 proc. - wynika z najnowszych danych. Łączna wartość zgromadzonych aktywów przekracza już 16,6 mld zł.

krześ

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy