Płaca minimalna namieszała w PPK. Problemy z dopłatą roczną

Dwukrotne podnoszenie płacy minimalnej okazało się problematyczne dla jednego z warunków programu PPK. Nie wiadomo jaka w tej sytuacji ma być minimalna kwota wpłat uprawniająca do dopłaty rocznej. Do wydania wiążącego stanowiska zostały zaangażowane trzy ministerstwa, a wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego.

Na płacy minimalnej oparte są pewne mechanizmy funkcjonujące w programie PPK, między innymi możliwość obniżenia składki pracownika dla osób z niskimi zarobkami. Z tym nie ma problemu, bo wskaźnik uprawniający wynosi 1,2 krotność płacy minimalnej dla każdego miesiąca. Natomiast jest kłopot jak wyliczyć kwotę wpłat, które uprawniają do otrzymania dopłaty rocznej.

Reklama

Zgodnie z art. 32 ust. 2, prawo otrzymania dopłaty rocznej w PPK w wysokości 240 zł mają osoby, które w danym roku na swoim rachunku będą miały wpłaty podstawowe i dodatkowe (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wynoszące co najmniej 3,5 proc. 6-krotności płacy minimalnej.

Płaca minimalna problematyczna dla uczestników PPK

Dopłatę roczną za 2022 rok otrzymają uczestnicy PPK, którzy do końca tego roku zgromadzili na swoich rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. W przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK wystarczy 158,03 zł.

Jaka to będzie kwota w 2023 roku? Na razie nie wiadomo.

Jak pisaliśmy w grudniu, przepisy nie precyzują  sposobu jej wyliczenia przy dwukrotnej zmianie wysokości płacy minimalnej  w ciągu roku. Wówczas takie zapytanie zostało skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak z informacji Interii wynika, nadzór stwierdził, że interpretacja tych przepisów to kompetencja Ministerstwa Finansów, ale jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, w opinii resortu finansów zasadne byłoby zasięgnięcie w tej sprawie opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiążącego stanowiska w tej sprawie na razie nie ma. Ustalanie i funkcjonowanie płacy minimalnej to domena ministerstwa rodziny.

Monika Krześniak-Sajewicz

 

 

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy