Ponad 8 milionów złotych wypłacono z PPK na wkład własny do kredytu

Uczestnictwo w PPK daje możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków - bez żadnych negatywnych konsekwencji - na wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego i w przypadku ciężkiej choroby. Program jest młody, ale z tej opcji uczestnicy już korzystają.

Głównym celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie na  przyszłość emerytalną. Program pozwala jednak wypłacić zgromadzone środki na dwa cele szczególne - w sytuacji wniesienia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz choroby uczestnika PPK lub jego bliskich. Co ważne, wypłata w takich przypadkach nie jest obarczona żadnymi potrąceniami.

Wypłata na wkład własny

Reklama

Z tego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 45 lat. Mogą one wypłacić nawet 100 proc. swoich oszczędności zgromadzonych na rachunku PPK i przeznaczyć je na wkład własny przy kredycie hipotecznym na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu, nabycie udziału we współwłasności domu, mieszkania lub gruntu. Pieniądze, wykorzystane na wkład własny  trzeba zwrócić na swój rachunek PPK i mamy na to maksymalnie 15 lat od wypłaty oszczędności, przy czym trzeba zacząć je zwracać nie później niż 5 lat od pobrania środków. W praktyce można to potraktować jak nieoprocentowaną pożyczkę.

PFR Portal PPK - oficjalny portal programu podał jakie kwoty na te dwa cele wypłacili uczestnicy PPK.

Z opcji wypłaty z PPK na wkład własny skorzystało już 695 osób, które łącznie wypłaciły na ten cel 8,2 mln zł, z czego 4,8 mln zł w 2022 roku. Najwyższą wypłatę odnotowano również w tym roku i wyniosła ona blisko 70 tys. zł.

Wypłata w przypadku choroby

Wypłata pieniędzy bez potrąceń przed 60. rokiem życia jest możliwa także w przypadku choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub niepełnoletniego dziecka. Można wówczas wypłacić bez żadnych konsekwencji do 25 proc. zgromadzonych środków. Katalog chorób jest bardzo obszerny i wymieniony w ustawie: to może być nowotwór, zawał serca, udar, cukrzyca. Wniosek o wypłatę z w takiej sytuacji można składać wielokrotnie, pod warunkiem, że każdy z nich będzie dotyczył innej jednostki chorobowej. Nie jest przy tym istotne, kiedy doszło do zachorowania, przed czy po przystąpieniu do PPK.

Z opcji wypłaty z PPK w przypadku choroby skorzystało do tej pory 66 osób, które łącznie wypłaciły 124 tys. zł, z czego 99 tys. zł w 2022 roku. Najwyższa dotychczasowa wypłata wyniosła blisko 15 tys. zł.

Program PPK jest młody, bo wprowadzono go 3 lata temu, ale z wraz z upływem czasu i wyższymi kwotami na rachunkach uczestników, możliwość wykorzystania oszczędności w życiowych sytuacjach będzie miała coraz większe znaczenie.

PPK to prywatne oszczędności

Oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych to prywatne pieniądze uczestników, z których mogą skorzystać w każdej chwili. Co ważne, wypłata z PPK nie oznacza zakończenia oszczędzania. Nadal można gromadzić pieniądze i otrzymywać dopłaty pracodawcy oraz państwa.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: kredyt hipoteczny | wkład własny | PPK | wypłata środków z PPK

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy