PPK: Co przekonuje pracowników do oszczędzania w programie

Za największą zaletę PPK pracownicy uważają fakt, iż środki są ich własnością. Na drugim miejscu znajduje się możliwość rezygnacji z programu w dowolnej chwili, a dopiero na trzecim dopłaty rządowe i dopłaty pracodawców.

Większość informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych osoby zatrudnione czerpią z telewizji (38 proc. badanych wskazuje ją jako źródło wiedzy). Dopiero na drugim miejscu są pracodawcy (37 proc.). Kolejne źródła to: koleżanki i koledzy z pracy (31 proc.), znajomi i rodzina (29 proc.), portale biznesowe (29 proc.), media społecznościowe (25 proc.). Tradycyjne media: prasa oraz radio znajdują się za połową stawki: (kolejno 18 proc. i 14 proc.) - wynika z badania przeprowadzone przez agencję PBS dla PKO TFI,  w największych firmach czyli już objętych programem.

Reklama

Jednocześnie niemal połowa badanych - aż 41 proc. twierdzi, że pracodawca nie przedstawił im zasad funkcjonowania PPK. W jaki sposób o tej formie oszczędzania informowało pozostałe 59 proc. zatrudniających? Zazwyczaj poprzez broszury informacyjne (43 proc. przypadków). Nieco rzadziej jest to rozmowa (40 proc.), wiadomość email (28 proc.), plakat (23 proc.), wiadomość w intranecie (22 proc.). Jedynie w 16 proc. przypadków są to przeprowadzone dla pracowników warsztaty pozwalające dokładniej zrozumieć działanie programu.

Z kolei jako najskuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy dotyczącej PPK respondenci wskazali rozmowę (38 proc. z nich twierdzi, że była całkowicie skuteczna). Na drugim miejscu znalazła się wiadomość w firmowym intranecie (skuteczna według 36 proc.), następnie kolejno plasują się warsztaty (35 proc.) oraz broszura informacyjna (31 proc.). Co ciekawe - jedynie 2 proc. z badanych twierdzi, że nie rozumie założeń programu, ponieważ jego zasady są zbyt skomplikowane.

- Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym wyzwaniem szczególnie w dużych organizacjach. Przekazanie każdemu pracownikowi dokładnej informacji o tym, jak funkcjonuje PPK tak, by mógł świadomie podjąć swoją decyzję dotyczącą oszczędzania w PPK może wymagać uruchomienia kilku różnych kanałów przekazywania treści. Ważne jest także reagowanie na pytania i wątpliwości pracowników dotyczące programu - szczególnie skuteczne pod tym kątem wydają się wszelkie interaktywne formy przekazywania wiedzy, np. warsztaty czy indywidualne spotkania z przedstawicielami instytucji finansowej. Wśród pytań najczęstsze są te dotyczące własności środków odkładanych w ramach PPK oraz te dotyczące możliwości dysponowania swoimi oszczędnościami - uważa Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI.

PPK w największych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników zostały uruchomione 1 lipca 2019, od stycznia 2020 obowiązkiem są objęte średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 259 pracowników), od 1 lipca 2020 zatrudniający od 20-49 osób, a pół roku później namniejsze firmy.

Uczestnictwo w programie oznacza, że pracownik odkłada co miesiąc minimum 2 proc. wynagrodzenia, do którego pracodawca dokłada kolejne 1,5% wynagrodzenia. Państwo z kolei na start dodaje powitalne 250 zł oraz zasila nasze konto co roku kwotą 240 zł. Pracownicy są zapisywani do PPK automatycznie, ale w każdej chwili mogą zrezygnować, ale także z powrotem się zapisać.

Badanie pokazuje, że za największą zaletę PPK pracownicy uważają fakt, iż środki są ich własnością (wspomina o tym aż 45 proc. badanych). Na drugim miejscu znajduje się możliwość rezygnacji z programu w dowolnej chwili (jest to największa korzyść aż dla 42 proc. badanych). Dopiero na trzeciej pozycji plasują się dopłaty rządowe i dopłaty pracodawców (bardzo ważne dla 34 proc. badanych). Kolejne miejsca w rankingu korzyści to: możliwość zainwestowania zgromadzonych środków lub użycie ich w ramach wkładu własnego (np. przy zaciąganiu  kredytu mieszkaniowego) - 21 proc., a administrowanie programu przez pracodawcę (20 proc.), możliwość wycofania pieniędzy w dowolnej chwili (20 proc.) czy inwestowanie pieniędzy zgromadzonych w PPK przez wyspecjalizowane instytucje finansowe (14 proc.).

Zdaniem autorów badania, akurat te wyniki zaskakują zważywszy na fakt, jak wielu pracowników nie otrzymało szczegółowej informacji dotyczącej działania PPK od swoich pracodawców.

- Wyniki wskazują też na wysoką świadomość korzyści płynących z korzystania z PPK. Ważne wydaje się też, że na pierwszym miejscu wśród korzyści znajduje się fakt, że gromadzone środki są własnością prywatną. To jedna z największych różnic pomiędzy PPK a OFE, która gwarantuje bezpieczeństwo odkładanych pieniędzy oraz buduje zaufanie użytkowników- czytamy w podsumowaniu wyników sondażu.

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie przez internetowy panel na próbie 502 osób zatrudnionych w największych przedsiębiorstwach oraz zamieszkałych zarówno w dużych i średnich miastach, jak i na obszarach wiejskich.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: oszczędzanie | emerytura | PPK

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy