PPK: instytucje zarządzające już w blokach startowych

Już osiem podmiotów zarządzających zostało wpisanych przez Polski Fundusz Rozwoju do ewidencji PPK - poinformował PFR. W najbliższych dniach na oficjalnym portalu mojePPK.pl pojawią się ich szczegółowe oferty. Wnioski o wpis do ewidencji złożyło pięć kolejnych instytucji.

Uzyskanie wpisu oznacza to, że mogą one uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Interia podawała już w poniedziałek, że osiem instytucji zostało wpisanych do ewidencji, a dziś PFR podał ich pełną listę. Wpisane do ewidencji zostały: Aegon PTE,  AXA TFI, ESALIENS TFI, Millennium TFI,  PKO TFI, Pocztylion-Arka PTE, TFI PZU,  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA. Dodatkowo wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych 5 instytucji. To oznacza, że na tą chwilę 13 instytucji finansowych jest zainteresowanych oferowaniem PPK.

Reklama

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK będzie umieszczona na Portalu MojePPK.pl - jedynym oficjalnym źródle informacji o PPK. Pracodawcy mogą wybierać instytucje finansowe do prowadzenia programu tylko spośród tych, które będą tam umieszczone.

Warunkiem pojawienia się danej instytucji na portalu jest przygotowanie i przekazanie przez nią dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych dla interesariuszy. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, oferty podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na Portalu. - Spodziewamy się, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni - podał PFR.

PZU TFI jako pierwszy zaprezentował główne założenia swojej oferty, zapowiadając, że w pierwszym roku od startu programu PPK, czyli od lipca 2019 do połowy 2020 roku nie będzie pobierał opłat za zarządzanie, a w kolejnych latach będzie ona niższa od dopuszczalnych ustawowo. Jednocześnie największy polski ubezpieczyciel postawił sobie za cel osiągnięcie 30-proc. udziału w rynku.

Z kolei w rozmowie z Interią główne warunki oferty w ramach PPK przedstawił też Robert Garnczarek, prezes AXA TFI. Zapowiedział, że od wdrożenia programu, czyli od lipca 2019 roku do końca 2020 roku w ogóle nie będą pobierane opłat za zarządzanie, a potem w zależności od typu funduszu będą one się mieścić się w przedziale od 0,3 proc. do 0,5 proc. W praktyce oznacza to, że w przypadku funduszy o najbardziej ostrożnej polityce inwestycyjnej, czyli z największym udziałem obligacji będzie ona wynosić  0,3 proc., a w przypadku najbardziej agresywnych funduszy będzie to 0,5 proc.

Szef AXA TFI zakłada, że jego firma osiągnie 10 proc. udział w rynku, ale wyłączając z niego spółki Skarbu Państwa. W przyszłym tygodniu szczegóły swojej oferty ma przedstawić PKO TFI.

- Cieszymy się, że szereg instytucji finansowych potwierdziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w systemie PPK. Są wśród nich zarówno czołowe międzynarodowe podmioty, jak i największe polskie instytucje. Zakładamy, że przed 1 lipca bieżącego roku na portalu PPK będą dostępne oferty 15-20 podmiotów. Tak duże zainteresowanie instytucji finansowych powinno skutkować niższymi kosztami zarządzania oraz wyższa jakością obsługi z korzyścią dla uczestników PPK- ocenia cytowany w komunikacie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomnijmy, że do tego, by dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów, między innymi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenie w zarządzaniu funduszami, posiadać odpowiedni kapitał oraz zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Od lipca obowiązek prowadzenia PPK obejmie największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób.  Potem co pół roku będą nim objęte kolejne grupy pracodawców.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK

Reklama

Najlepsze tematy