PPK: Pierwsze wnioski o wpis do ewidencji

Instytucje finansowe, które chcą prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe składają już wnioski do Polskiego Funduszu Rozwoju o wpis do ewidencji PPK. To warunek, by móc zaoferować PPK firmom i ich pracownikom.

O złożeniu wniosku o wpis do ewidencji PPK poinformował w tym tygodniu PKO BP TFI (utworzył PKO Emerytura - SFIO), PZU TFI (PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty), a wcześniej AXA TFI (ma fundusz AXA Emerytura SFIO). Instytucje finansowe mogą składać wnioski o wpis do ewidencji od 28 marca i według informacji na czwartek wpłynęły trzy wnioski. Można się jednak spodziewać, że wkrótce będą kolejne, bo funduszy utworzonych do prowadzenia PPK i już zarejestrowanych jest więcej.

PPK startują w połowie tego roku, a od lipca obowiązek oferowania ich pracownikom będą miały największe firmy (potem co pół roku kolejna grupa według liczby zatrudnionych).

Reklama

Pracodawcy będą wybierać instytucje finansowe tylko spośród tych, które znajdą się w ewidencji prowadzonej przez PFR. Ich lista będzie publikowana na Portalu PPK (www.mojeppk.pl).

Do tego by uzyskać wpis do ewidencji prowadzanej przez PFR instytucja finansowa musi złożyć odpowiednie dokumenty oraz spełnić konkretne ustawowe wymogi, między innymi mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, posiadać odpowiedni kapitał własny, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych i zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Zasady funkcjonowania PPK zakładają, że sposób inwestowania zgromadzonych środków będzie dostosowany do wieku uczestnika i będzie się zmieniał wraz z biegiem lat. Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty w zależności od jego daty urodzenia.

Jednak jeśli ktoś będzie chciał to zmienić subfundusz na bardziej lub mniej ryzykowny, to ma taką możliwość.  

Jednocześnie ustawa ogranicza poziom opłat jakie będą mogły pobierać instytucje prowadzące PPK.

Opłata za zarządzanie nie może być wyższa niż 0,5 proc. wartości aktywów netto funduszu w skali roku, a wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie może być wyższe niż 0,1 proc. (może być pobrane pod warunkiem osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną).

krześ

Dowiedz się więcej na temat: PPK | PFR | PKO BP TFI | wpis do ewidencji

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy