PPK: Rynek podzielony, ale kluczowe będzie uczestnictwo

Drugi etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, który obejmuje ponad 60 tys. firm wchodzi w finalną fazę. Największe instytucje finansowe już pochwaliły się liczbą podpisanych umów. Kluczowa dla całego programu będzie jednak partycypacja, która zdaniem części ekspertów w najnowszej transzy może na początku być nieco niższa niż w największych firmach.

Pracownicze Plany Kapitałowe, program oszczędzania na emeryturę wchodzi do małych i średnich firm. Po pierwszej fazie, w której do programu weszli pracownicy największych przedsiębiorstw jest szansa, że stanie się on pierwszym powszechnym sposobem oszczędzania na emeryturę i uzupełnieniem przyszłych świadczeń z ZUS, a te będą coraz niższe ( za 20 lat  emerytury wyniosą zaledwie ok 25-30 proc. zarobków, podczas gdy dziś jest to około 56 proc.). PPK mają przynajmniej częściowo zapełnić lukę w dochodach po zakończeniu pracy zawodowej.

Reklama

We wtorek, 27 października minął ostateczny termin na podpisanie przez pracodawców z drugiego i trzeciego etapu (przystępują w tym samym czasie) zatrudniających od 20 do 249 osób. Najwięksi gracze na tym rynku podali wstępne wyniki.

W środę TFI PZU podało, że podpisało umowy z ponad 18 tysiącami pracodawców. - TFI PZU zawarło prawie 6,3 tys. umów o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi od 50 do 249 osób i prawie 12 tysięcy umów z tymi, którzy mają od 20 do 49 pracowników. Dla jednych i drugich ostateczny termin na podpisywanie umów upłynął 27 października, choć pierwotnie dla firm 50+ miał się zakończyć 24 kwietnia. Został wydłużony do jesieni ze względu na pandemię koronawirusa - podała spółka.

W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania planów umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1 tys. największych pracodawców.

Drugi gracz z czołówki PKO TFI i lider pierwszego etapu poinformował, że do zawartych wcześniej umów dołożył ponad 10 tysięcy kolejnych, w ramach drugiego i trzeciego etapu wdrażania PPK i łącznie ma ich ponad  12 tys.

- Wedle wstępnych danych, zawarliśmy 5 tys. 145 umów o zarządzanie z firmami z drugiego etapu (zatrudniające od 50 do 249 osób) i 4 tys. 883 umowy o zarządzanie z firmami z etapu trzeciego (zatrudniającymi od 20 do 49 osób). Od początku programu zawarliśmy łącznie 12 190 umów o zarządzanie PPK. Dla przypomnienia - w ramach pierwszego etapu podpisaliśmy ok. 1,5 tys. umów na zarządzanie z firmami 250+ i ich mniejszymi spółkami z grup kapitałowych. Dzięki temu zarządzamy blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK - podała spółka.

Z kolei Pekao TFI zauważa, że ze względu na ogólną sytuację gospodarczą spora część firm wstrzymywała się z podpisywaniem umów i ich kulminacja nastąpiła w ostatnich dniach. -  Łącznie w ramach II i III etapu PPK, ponad 5 tys. przedsiębiorstw wybrało ofertę Pekao TFI. Kolejne umowy wciąż spływają do TFI - poinformowano w komunikacie.

Kolejny gracz z czołówki, Nationale-Nederlanden PTE zawarło około 3,9 tys. umów o zarządzanie,

- W II fali mamy zawarte umowy z około 1.700 firmami, a w III z nieco ponad 2.200 firmami. Szacujemy, że liczba pracowników  w tych przedsiębiorstwach wynosi ok. 200-250 tys. osób. Osiągnięty wynik spełnia nasze oczekiwania, szczególnie biorąc pod uwagę trudne warunki pandemii, w których obecnie funkcjonujemy. Bardzo wcześnie zaczęliśmy przygotowania do projektu PPK i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach po wszystkich trzech falach - powiedział PAP Biznes Paweł Giza, wiceprezes Nationale-Nederlanden PTE. Przypomniał, że w pierwszej fali NN PTE podpisało niemal 550 umów z największymi pracodawcami w Polsce.

Powiązany kapitałowo NN Investment Partners TFI poinformował, że w ramach drugiej i trzeciej transzy ma prawie 500 umów i przypomniał jednocześnie, że w pierwszej było to  176 umów i ponad 62,5 tys. uczestników. Prezes NN IP TFI Małgorzata Barska uważa jednocześnie, że spółka koncentruje się na dużych firmach, ale jednocześnie jej zdaniem połączona druga i trzecia fala może się różnić ze względu na poziom uczestnictwa pracowników w programie.

- To wynik zgodny z założeniami, w naszej strategii zarządzania planami i programami emerytalnymi koncentrujemy się przede wszystkim na dużych firmach. Na koniec września (ostatnie dostępne dane Analiz Online) nasze fundusze pod PPK miały ponad 169 mln zł aktywów, co dawało NN Investment Partners TFI solidną 4. pozycję i prawie 9 proc. udziałów w rynku. Naszym celem jest utrzymanie się wśród największych zarządzających PPK pod względem wartości aktywów. Poziom partycypacji w naszych PPK wynosi dziś ok. 40 proc., jest więc na poziomie sprzed wiosennego lockdownu - podkreśla - Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.

- Spodziewamy się, że w firmach II i III transzy partycypacja w PPK może się okazać niższa niż w I transzy, jednocześnie jednak zakładamy, że firmy, które zdecydowały się na współprace z NN Investment Partners TFI będzie cechować partycypacja wyższa niż średnia. Między innymi dzięki temu nasza pozycja rynkowa mierzona aktywami może pozostać wyższa niż wynikałoby z liczby zawartych umów. Wiążemy duże nadzieje z rozpoczynającą się od stycznia 2021 r. transzą pracodawców sektora publicznego, wśród nich jest bowiem stosunkowo dużo podmiotów z wysokim zatrudnieniem - dodaje

AXA TFI ma około 2,9 tys. umów o zarządzanie w ramach II i III etapu PPK i szacuje, że firmy te zatrudniają łącznie około 158 tys. pracowników.

- Plany mieliśmy ambitniejsze, ale utrzymaliśmy nasz udział rynkowy i przekonanie, że PPK to potrzebny i dobrze skonstruowany program. Priorytetem jest utrzymać pozycję lidera pod względem wyników inwestycyjnych - powiedział cytowany przez PAP  Biznes Mateusz Gołąb, szef projektu PPK w AXA.

AXA TFI podało także, że w ramach I etapu ma 224 umowy z firmami zatrudniającymi łącznie około 111,5 tys. pracowników. Wśród nich aktywnych uczestników jest około 32 tys., co przekłada się na zakładaną partycypację na poziomie około 29 proc.

Teraz pracodawcy z drugiego i trzeciego etapu mają czas do 10 listopada na podpisanie umowy o prowadzenie PPK.

Kolejny runda programu jest zaplanowana na wiosnę przyszłego roku i już trwają przygotowania do tego etapu.

- PKO TFI nie zwalnia tempa. Już teraz aktywnie działa i szkoli podmioty z ostatniego  etapu wdrażania PPK, który obejmuje sektor finansów publicznych oraz firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników. Bardzo istotne jest, aby nie czekać na rozpoczęcie tego etapu, tylko przygotować się do wdrożenia PPK odpowiednio wcześnie. Przypominamy, że podmioty z sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 roku, a umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 10 kwietnia 2021 roku. W przypadku najmniejszych firm jest to odpowiednio 23 kwietnia 2021 roku i 10 maja 2021 roku - przypomina Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura

Reklama

Najlepsze tematy