PPK: uczestnictwo na poziomie 30-40 proc.

Pierwsze napływające dane dotyczące partycypacji w PPK pokazują, że na uczestnictwo w programie zdecydowało się 30-40 procent, ale jest ogromne zróżnicowanie. Oficjalne dane dla całego systemu zostaną prawdopodobnie opublikowane w przyszłym tygodniu.

- Pomimo ogromnego wysiłku włożonego przez wszystkie strony, poziom partycypacji mocno rozczarowuje. Na podstawie danych firm, które z nami podpisały umowy o prowadzenie PPK wynika, że średnia zadeklarowana partycypacja wynosi niewiele ponad 30 procent - mówi Robert Garnczarek, prezes AXA TFI.

Reklama

Jak podkreśla w rozmowie z Interią, jednocześnie widać, że partycypacja jest skrajnie zróżnicowana i waha się od udziału powyżej 80 procent pracowników do poniżej 10 procent. -Spodziewaliśmy się, że będą rozbieżności, ale ich skala jest dla nas zaskakująca - dodaje.

Jak podkreśla, widać też, że uczestnictwo pracowników jest dużo wyższe w firmach działających w branży o wysokiej rentowności i zdecydowanie niższe w mniej zyskownych sektorach.

- Nie chciałbym, żeby partycypacja była jeszcze niższa w kolejnych falach czyli gdy do programu dołączą średnie i małe przedsiębiorstwa - mówi prezes AXA TFI. Jego zdaniem, niższa partycypacja oznacza bowiem wyższe wydatki w przyszłości na zasiłki i inne świadczenia socjalne.

- Będziemy się dalej skupiać na pokazywaniu korzyści PPK, bo to jest dobrze skonstruowany program. Mam nadzieję, że z czasem coraz więcej ludzi zrozumie, że udział w programie daje więcej korzyści niż pozostawanie poza nim - podsumowuje Robert Garnczarek.

Podobne wnioski płyną z danych opublikowanych we wtorek przez Instytut Emerytalny, udostępnionych przez kilkadziesiąt podmiotów, które utworzyły PPK.

- W przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 do 50 proc. Oznacza, to że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39 a 42 proc. Można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK na początku oszczędzania, w przypadku podmiotów zatrudniających z I transzy, w IV kwartale 2019 roku może nieznacznie przekraczać poziom 40 proc. - podaje Instytut Emerytalny.

Z analizy danych zebranych przez instytut, wynika, że podgrupie - firm, w których działają związki zawodowe - poziom partycypacji w PPK jest wyższy i oscyluje w przedziale między 29 a 69 proc., ze średnią na poziomie prawie 45 proc.

Badana grupa obejmuje ponad 1,5 proc. populacji wszystkich pracodawców, którzy utworzyli już PPK, ale dane są reprezentatywne dla różnych branż. Instytut Emerytalny zastrzega, że wyniki są wyłącznie badaniem na określonej grupie, nie zaś statystyką całego rynku PPK.

Z informacji Interii wynika, że oficjalne dane dla rynku zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura | oszczędzanie

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy