Czy PPK wędruje za pracownikiem?

Pracownik zmieniając pracodawcę będzie mógł zdecydować czy przenieść swoje środki z dotychczasowego Pracowniczego Planu Kapitałowego do nowego czy je pozostawić.

Pracownik nie ma możliwości przystąpienia do programu PPK w innej instytucji finansowej, niż wybrana przez pracodawcę. Nie ma też możliwości dalszego oszczędzania, czyli wnoszenia nowych wpłat do innej instytucji niż ta, która jest w obecnej firmie. Natomiast to pracownik może zdecydować co zrobić ze zgromadzonymi oszczędnościami przy zmianie miejsca zatrudnienia.

Reklama

Jeśli pracownik, który w dotychczasowej firmie miał PPK, trafi do nowego pracodawcy, który będzie miał obowiązek prowadzenia programu, to ten nowy pracodawca podpisze w jego imieniu i na jego rzecz umowę o PPK, oczywiście o ile pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK.

W takiej sytuacji są dwie opcje. Środki już zgromadzone można pozostawić w starej instytucji lub przenieść do nowej. Przy pierwszej opcji pracownik będzie mieć w związku z tym dwa rachunki w PPK (lub kilka jeśli to kolejna taka decyzja przy zmianie pracodawcy). W drugim wariancie wszystkie zgromadzone środki można mieć w jednym miejscu, bo zostaną przetransferowane.

Szczegółowo ta procedura wygląda następująco. Nowy pracodawca powinien pamiętać, że pracownik, którego zatrudnia, powinien w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, złożyć mu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie takie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

Dla zobrazowania tej procedury, PFR - operator programu PPK - w przygotowanym poradniku dla pracodawców tłumaczy to na takim przykładzie:

Po otrzymaniu takiego oświadczenia informuje pracownika o obowiązku, jaki w takiej sytuacji nakłada na niego ustawa o PPK. Chodzi o złożenie w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową u nowego pracodawcy.

Pracownik może się zgodzić na złożenie takiego wniosku lub nie. W tym drugim przypadku ma 7 dni na pisemne poinformowanie go o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

Specyficzna sytuacja może wystąpić w najbliższych dwóch latach, bo obowiązek prowadzenia PPK jest nakładany stopniowo, poczynając od największych do najmniejszych firm, od drugiego półrocza 2019 roku do stycznia 2021 roku.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na zmianę pracy i rozpocznie ją w firmie, w której PPK nie zostały jeszcze założone, to musi poczekać aż taki obowiązek wystąpi w nowym miejscu pracy. W tej sytuacji pracownik będzie musiał zaczekać na planowe uruchomienie PPK w nowym miejscu.

Program, który był założony w instytucji finansowej wybranej przez poprzedniego pracodawcę zostaje czyli odłożone środki będą w tamtym funduszu pracowały. W momencie gdy PPK zostaną uruchomione u nowego pracodawcy istnieje możliwość przeniesienia środków do nowego programu bądź pozostawienie wcześniej zgromadzonej części w "starej" i tym samym posiadanie dwóch programów, u dwóch pracodawców.

Pracownik może więc mieć kilka PPK, ale oczywiście jest uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej oraz jednej dopłaty rocznej niezależnie od liczby posiadanych rachunków.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | pracownicy | pracodawca | oszczędzanie pieniędzy

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy