​Czy środki z PPK można wypłacić w każdej chwili?

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. W każdej chwili pracownik może się wycofać i wypłacić zgromadzone środki, choć w takiej sytuacji traci bonusy w postaci dopłat od państwa oraz zwolnienia z podatku od zysków.

Jedno z często pojawiających się pytań przy wprowadzaniu PPK dotyczy tego czy rzeczywiście będzie można skorzystać ze zgromadzonych środków przed ukończeniem 60. roku życia?

Reklama

Tak. Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Nie trzeba podawać przyczyny. Z takiej możliwości pracownik może skorzystać na dowolnym etapie oszczędzania. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot środków.


Jednak podejmując taką decyzję i składając wniosek o zwrot środków, uczestnik powinien wiedzieć, że otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, ale pomniejszone o:

  •   podatek od zysków kapitałowych,

  •   30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30 proc. zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,

  •   środki pochodzące z dopłat od państwa (czyli wpłat powitalnych w wysokości 250 złotych oraz dopłat rocznych w wysokości 240 złotych

Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:

Dowiedz się więcej na temat: PPK | oszczędzanie | emerytura

Reklama

Najlepsze tematy