Gdzie sprawdzić stan środków na PPK?

Dla każdego pracownika oszczędzającego w PPK wybrana przez jego pracodawcę instytucja finansowa otwiera prywatny i imienny rachunek, na którym są gromadzone jego oszczędności. Od kilku dni pracownicy coraz częściej poszukują informacji o możliwości zalogowania się i sprawdzenia stanu rachunku - informuje oficjalny portal programu.

Na rachunki utworzone w ramach programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wpływają już wpłaty uczestników PPK, ich pracodawców, a wkrótce (nie później niż do 15 kwietnia) - na rachunki osób spełniających wymagania określone w przepisach - wpłyną także dopłaty roczne od państwa za rok 2019. Po trzech miesiącach oszczędzania na rachunki poszczególnych uczestników będą wpływać również wpłaty powitalne - informuje portal mojePPK, prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju.

Reklama

Każda z 20 instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK, spośród których pracodawca wybrał dostawcę PPK, udostępnia uczestnikom PPK bieżący dostęp online do systemu prezentującego stan ich oszczędności. Nadanie dostępu do takiego systemu (logowanie) jest inne w każdej z tych instytucji. Informacji dotyczących logowania należy szukać na stronie internetowej właściwej instytucji finansowej, a także np. w informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK przekazanej pracownikowi. Jest ona wysyłana do każdego pracownika rozpoczynającego oszczędzanie w PPK. Co więcej, ten obowiązek informacyjny ciąży na instytucji finansowej, z którą - w imieniu i na rzecz pracownika - pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK. Powitalny pakiet informacyjny dla uczestnika PPK od instytucji finansowej powinien zawierać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do swego rachunku. Trzeba przy tym pamiętać, że PPK to program długoterminowego oszczędzania i w formule funduszy zdefiniowanej daty, co oznacza, że polityka inwestycyjna jest automatycznie dostoswana do wieku uczestnika.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura | oszczędności

Reklama

Najlepsze tematy