Im starszy uczestnik tym ostrożniejszy portfel

Z ustawy o PPK wynika, że gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika.

Zasada funkcjonowania PPK zakładają, że sposób inwestowania zgromadzonych środków będzie dostosowany do wieku uczestnika i będzie się zmieniał wraz z biegiem lat. Każdy uczestnik zostanie automatycznie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty w zależności od jego daty urodzenia. Czyli inwestuje on z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz w miarę zbliżania się uczestnika do 60 tego roku życia, automatycznie będzie zmieniał politykę w taki sposób, aby zapewniała ona właściwe bezpieczeństwo powierzonych mu środków. Chodzi o ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do 60 tego roku życia. Dlatego ustalono w tym względzie konkretne limity.

Reklama

- PPK jest jednym z najnowocześniejszych systemów pod względem polityki inwestycyjnej. Korzystaliśmy ze wszystkich raportów i badań dostępnych na świecie w tym zakresie. Przykładowo w Szwecji w podobnym programie wprowadzono zbyt duży wybór możliwości inwestowania i ludzie się w tym pogubili i często nieświadomie podejmują błędne decyzje inwestycyjne - tłumaczy Paweł Borys, prezes PFR.

Dodaje też, że taki system jest w praktyce korzystny i wygodny dla uczestników, co pokazują przykłady innych krajów.

W Wielkiej Brytanii tylko 3 proc. uczestników samodzielnie wybrało strategię inwestycyjną, a 97 proc. pozostało w tych funduszach, do których zostali przypisani. - Wniosek jest taki, że najefektywniejsze jest automatyczne przypisanie uczestnika do funduszu który jest najbardziej odpowiedni pod względem ryzyk, głównie uzależniając to od wieku i strategia inwestycyjna automatycznie dopasowuje się wraz z wiekiem w całym cyklu oszczędzania. Natomiast jeśli ktoś bardzo chce zmienić strategię inwestycyjną, to może zmienić subfundusz na taki, który ma bardziej konserwatywną politykę, to będzie to możliwie - mówi prezes PFR.

Ustawa przewiduje bowiem możliwość złożenia przez niego wniosku do instytucji finansowej o dokonanie konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa do funduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku. Uczestnik PPK ma także prawo określić procentowy podział środków zgromadzonych w PPK pomiędzy poszczególnymi funduszami. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch konwersji lub zamian jest bezpłatna.

Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | inwestowanie | ustawa o PPK

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy