Kto i kiedy dostanie emerytalne dopłaty od państwa?

Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące oszczędzają w PPK czyli za ten czas odprowadzili co najmniej składki podstawowe. Dopłata roczna jest uzależniona od wniesienia składki podstawowej w odpowiedniej wysokości.

Dopłatę roczną od państwa w wysokości 240 zł otrzymają natomiast wszyscy uczestnicy PPK (poza pewnymi wyjątkami wymienionymi w ustawie), których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5 proc. od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tak liczonej kwoty.

Reklama

Dopłata roczna nie przysługuje jednak, jeśli:

*pracodawca nie odprowadza wpłat do PPK za pracownika ze względu na jego uczestnictwo w PPE (Pracownicze Programy Emerytalne)
*uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia, a który osiągał łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia
*uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK

Pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Wpłata powitalna pojawi się na rachunku uczestnika PPK w następnym kwartale po przystąpieniu do PPK albo jeszcze w kolejnym kwartale, jeśli uczestnik PPK nie oszczędzał w PPK przez pełny kwartał kalendarzowy. Dopłata roczna pojawi się do 15 kwietnia następnego roku po tym, za który przysługuje.

Wpłata będzie dokonywana ze środków pochodzących z Funduszu Pracy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | oszczędzanie na emeryturę | PPE

Reklama

Najlepsze tematy