PPK: Komu się należy dopłata

Aby otrzymać dopłatę roczną za 2021 rok, uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych musi zebrać na wszystkich swoich rachunkach PPK co najmniej 588 zł. Jeśli skorzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzenie co najmniej 147 zł.

Dopłatę roczną, w wysokości 240 zł, otrzymuje uczestnik PPK, na którego rachunku wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez tego uczestnika i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Reklama

To oznacza, że do tego by uczestnik PPK otrzymał dopłatę roczną za 2021 rok, wpłaty na jego rachunek PPK w 2021 roku muszą wynosić co najmniej 588 zł.

W przypadku uczestnika PPK, który - na swój wniosek - obniżył procent wpłaty podstawowej (mogą to zrobić osoby osiągającego miesięczne wynagrodzenie nie przekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które mogą swoją składkę obniżyć do 0,5 proc.), musi to być co najmniej 25 proc. wymaganej kwoty, czyli 147 zł.

Dopłata roczna powinna pojawić się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje.

Kwota wymaganych wpłat do PPK, od której zależy uprawnienie do dopłaty rocznej, nie zmniejsza się w przypadku, gdy uczestnik PPK rozpoczął oszczędzanie w trakcie roku.

Jeżeli ma on więcej niż jeden rachunek PPK, dopłata roczna zostanie przekazana na rachunek PPK prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta dla niego najpóźniej. Gdyby okazało się, że tego samego dnia zawarto dla niego więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata trafi na rachunek, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Jak niedawno poinformował wiceprezes PFR Bartosz Marczuk, jest już 2,48 mln aktywnych rachunków PPK, a zgromadzone na nich aktywa przekroczyły 7,35 mld zł.

krześ


Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy