PPK mogą pomóc w zaciągnięciu kredytu hipotecznego

Aktywa uczestników Pracowniczych Planach Kapitałowych sięgają już 8,8 mld zł. To średnio po 3,7 tys. zł. Rekordzista ma na rachunku PPK już 461 tys. zł! Warto pamiętać, że środki z programu można wykorzystać na wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, choć ta możliwość będzie miała większe znaczenie, gdy wraz ze stażem programu powiększy się stan kont.

W Pracowniczych Programach Kapitałowych zgromadzono już 8795,5 mln zł aktywów - wynika z najnowszych danych Polskiego Funduszu Rozwoju. Średnio na jednego uczestnika przypada 3708 zł. Najwięcej zgromadzili ci, którzy weszli w pierwszej grupie przy powstawaniu programu, czyli pracownicy dużych firm (5205 mln zł, średni stan rachunku w tej grupie to 4047 zł). Rekordzista ma już na rachunku 461 tys. zł, a tuż za nim jest osoba z rachunkiem, na którym zgromadziła środki warte 437 tys. zł, a trzeci pod 385 tys. zł!

Reklama

Choć średnie kwoty są jeszcze niewielkie ze względu na to, że program działa bardzo krótko, to jak widać są one zróżnicowane i będą rosły wraz ze stażem. Oszczędności w programie są budowane nie tylko w oparciu o wpłaty samych pracowników, ale także wpłaty ich pracodawców i państwa.

Czytaj również: Polaków nie stać na mieszkania. Będzie jeszcze gorzej

Warto pamiętać, że środkami z PPK można (bez utraty bonusów) pokryć wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Z takiej możliwości mogą skorzystać uczestnicy PPK, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli jeszcze 45 lat. Na ten cel mogą oni wypłacić jednorazowo - z obowiązkiem zwrotu - do 100 proc. środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową prowadzącą PPK. Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone także na sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego czy lokalu mieszkalnego, a także gruntu, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

Wypłacone środki uczestnik PPK ma obowiązek zwrócić na swój rachunek PPK, z którego nastąpiła wypłata. Przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty.

W przypadku braku zwrotu w ustalonym w umowie terminie, uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19-proc.  podatek od zysków kapitałowych, wypracowanych przez kwotę niezwróconą w terminie.

Oszczędności w PPK stanowią prywatną własność uczestnika programu, z których − mimo ich docelowego przeznaczenia na  wypłatę po 60. roku życia − może on skorzystać w każdej chwili, ale wówczas traci bonusy od państwa.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | oszczędności | kredyt | wkład własny | kredyt hipoteczny

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy