PPK: na konta uczestników wpływają już wpłaty i dopłaty

Na konta uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wpłynęły już pierwsze dopłaty od państwa. Na koniec 2020 roku kwota łącznych oszczędności Polaków w tym programie powinna sięgnąć 3 mld zł.

W styczniu uczestnicy  PPK otrzymali pierwsze dopłaty z Funduszu Pracy do swoich prywatnych oszczędności. - Zakładamy, że już na koniec 2020 roku kwota oszczędności pracowników w PPK przekroczy 3 mld zł, a kwota dopłat wyniesie blisko 450 mln zł - poinformował Paweł Borys, prezes PFR.

Reklama

Szacuje, że do końca kwietnia w PPK zgromadzonych zostanie 1,1 mld zł, z czego ponad 1/4 tych środków zostanie przekazana przez państwo w formie dopłat powitalnych i wpłat rocznych.

Pierwsza w historii wpłata powitalna od państwa do PPK została przekazana w styczniu do 1180 pracowników. Na koniec ubiegłego miesiąca wartość aktywów zgromadzonych w programie wynosiła 275 mln zł.

W połowie grudnia PFR ogłosił, że do PPK przystąpiło ponad 1,1 mln osób, a dodatkowo w wyniku wejścia w życie programu około 150 tys. osób z największych firm stało się od grudnia 2018 roku uczestnikami PPE. Dało to łączną partycypację na poziomie 41 proc.

W programie uczestniczą już największe firmy, a w pierwszej połowie 2020  obowiązek utworzenia PPK obejmie też średniej wielkości pracodawców.

Z prezentacji PFR wynika, że w tzw. pierwszej fali było kilka istotnych czynników wpływających na poziom uczestnictwa.

Po pierwsze rodzaj własności firmy, bo okazało się, że w tych z kapitałem zagranicznym partycypacja była o 8,8 pkt. proc. wyższa od tej w firmach państwowych i o 9,4 pkt proc. wyższa niż w firmach prywatnych z kapitałem polskim.

Wpływ na uczestnictwo ma także poziom zarobków. Wśród uczestników zarabiających ponad 8 tys. zł brutto jest o blisko 16 pkt proc. wyższa od uczestników zarabiających mniej niż 3,5 tys. zł brutto. Warto przy tej okazji przypomnieć, że osoby o najniższych dochodach, których łączne wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą obniżyć wpłacaną przez siebie składkę do 0,5 proc. wynagrodzenia.

Istotna była też możliwość pozyskania wiedzy i źródła, bo tam gdzie organizowano szkolenia dla pracowników prowadzone przez PFR Portal PPK poziom uczestnictwa jest o ponad 5 pkt proc. wyższy niż tam gdzie takich szkoleń nie było.

Uczestnictwo w programie oznacza, że pracownik odkłada co miesiąc minimum 2 proc. wynagrodzenia, do którego pracodawca dokłada kolejne 1,5 proc.  wynagrodzenia. Państwo z kolei na start dodaje powitalne 250 zł oraz zasila nasze konto co roku kwotą 240 zł. Pracownicy są zapisywani do PPK automatycznie, ale w każdej chwili mogą zrezygnować bądź z powrotem się zapisać.

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura

Reklama

Najlepsze tematy