PPK. Po zadyszce aktywa znów rosną

Program PPK rośnie i po rynkowej zadyszce aktywa przyspieszyły. Tylko w listopadzie zwiększyły się o 1,2 mld zł do łącznej kwoty 11,5 mld zł. Poprawiły się też stopy zwrotu liczone jako wzrost oszczędności pracownika.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zwiększyła się o blisko 1,19 mld zł, a łączna wartość aktywów netto tych funduszy wynosi 11,48 mld zł - podał portal PPK PFR.

Reklama

Tak duży wzrost to efekt rosnącej partycypacji, ale także wyraźnego odbicia na rynkach kapitałowych. Partycypacja w programie sukcesywnie wzrasta, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Aktualnie w PPK uczestniczy 2,5 mln osób, co oznacza partycypację na poziomie 34 proc. W ciągu ostatniego miesiąca liczba uczestników zwiększyła się o 20 tys.

Pieniądze z PPK można wypłacić w każdym momencie

Pieniądze w PPK są zarządzane przez instytucje finansowe wybierane przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami. Na rachunek oszczędzającego trafiają składki uczestnika (pracownika), pracodawcy oraz dopłaty państwa (z Funduszu Pracy). W ostatni miesiącu na konta uczestników wpłynęło 13,4 mln złotych wpłat powitalnych i dopłat rocznych. Łącznie, od początku funkcjonowania programu wpłynęły wpłaty powitalne w kwocie 614 mln zł oraz dopłaty roczne w kwocie 681 mln zł.

Jak efekt oszczędzania w PPK wygląda na konkretnym przykładzie? Uczestnik PPK, zarabiający 5 300 zł, oszczędzający w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od funduszu osiągnął od 88 do 99 proc. zysku (liczony razem z wpłatami pracodawcy i dopłatami). 

PPK jest dla pracowników programem dobrowolnym, a środki w nim zgromadzone są prywatne. Z oszczędności można skorzystać w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Wypłata środków przed 60. rokiem życia, nazywana jest zwrotem. Można go dokonać w łatwy sposób, ale trzeba się wówczas liczyć z utratą wpłat od państwa, a 30 proc. środków, wpłacanych przez pracodawcę, zasili konto emerytalne w ZUS. W takim wypadku od zysku wypracowanego przez fundusz, trzeba zapłacić podatek (od zysków kapitałowych). Wypłata środków nie oznacza rezygnacji, można nadal oszczędzać w PPK.

Najbardziej korzystne jest oszczędzanie w PPK do 60 roku życia

Głównym celem programu jest oszczędzanie z myślą o emeryturze, dlatego premiowana (poprzez bonusy w programie czyli zatrzymanie dopłat oraz korzyści podatkowe) jest wypłata po 60. roku życia. Jednocześnie z oszczędności bez utraty bonusów można skorzystać też w dwóch życiowych sytuacjach. Po pierwsze jako wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego (do 45 roku życia uczestnika), a pod drugie w przypadku choroby.

W przyszłym roku będzie ponowny autozapis do PPK.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura | oszczędności | fundusze zdefiniowanej daty

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy