W trudnej sytuacji wypłacisz z PPK bez utraty bonusów

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników systemu i podlegają dziedziczeniu. Jest to nawet literalnie zapisane w ustawie, choć i tak wynika z innych przepisów.

Każdy pracownik będzie oczywiście miał wybór, czy pozostać w systemie PPK, czy zrezygnować z oszczędzania w nim. Jednak gromadzenie w nim oszczędności do 60. roku życia będzie niezwykle korzystne pod względem wysokości wpłat uzyskiwanych od pracodawcy oraz preferencji podatkowych.

Reklama

Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej wcześniejszej wypłacie trzeba przy tym pamiętać, że przy ich wycofaniu z rachunku przed ukończeniem 60. roku życia, w wyniku złożenia wniosku o zwrot środków, pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

*podatek od zysków kapitałowych
*30 proc. wartości wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne (pobrane 30 proc. zostanie zapisane pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne)
*dopłaty ze strony państwa

Jednak warto też wiedzieć, że ustawodawca przewidział dwie życiowe sytuacje, w których oszczędności można wypłacić nie tracąc przy tym bonusów i zachęt podatkowych (które otrzymujemy przy wypłacie po 60 roku życia).

Pierwsza z takich życiowych sytuacji to ciężkie zachorowanie uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Można wówczas wypłacić 25 proc. środków, bez obowiązku zwrotu). Może być to wypłata jednorazowa lub w ratach. Instytucja finansowa wypłaca wnioskowaną kwotę nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W ustawie są wymienione choroby uprawniające do skorzystania z oszczędności w PPK, na wyżej opisanych zasadach.

Druga sytuacja, dotyczy zaciągania kredytu mieszkaniowego. Uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat, może wnioskować o wypłatę do 100 proc. środków (z obowiązkiem zwrotu) w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania. Termin zwrotu środków musi rozpocząć się nie później niż 5 lat od ich wypłaty i nie może trwać dłużej niż 15 lat. Uczestnik PPK może wypłacić oszczędności w tym celu tylko raz czyli na sfinansowanie tylko jednej inwestycji.

Każdą dyspozycję co do zgromadzonych w PPK środków pracownik składa bezpośrednio do instytucji finansowej.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | wypłata środków z PPK | oszczędności

Reklama

Najlepsze tematy

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy