ZUS przekaże wezwania w sprawie PPK

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 roku Polski Fundusz Rozwoju prześle za pośrednictwem PUE ZUS, wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które powinny uruchomić Pracownicze Plany Kapitałowe, ale do tej pory tego nie zrobiły.

Wezwanie otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, ale nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR. Pracodawcy otrzymają wezwanie do wyjaśnienia tej sytuacji. Dokument zostanie udostępniony na profilu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i będzie zawierał link przekierowujący bezpośrednio do specjalnego formularza.

Reklama

Wypełniając go, pracodawca będzie miał możliwość poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy.

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostanie umieszczone w zakładce Płatnik w menu bocznym "Dokumenty i wiadomości" > "Skrzynka odbiorcza" okno "Lista dokumentów odebranych".

Plik z pismem z PFR nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania na PUE ZUS, zainteresowani zostaną powiadomieni mailem lub SMS-em. Jeśli pracodawca nie posiada PUE, wezwanie zostanie wysłane do niego pocztą.

Pod adresem mojeppk.pl/wezwania jest informacja dotycząca wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, z instrukcją postępowania po otrzymaniu wezwania. Pracodawca dowie się, kto powinien zawrzeć umowę, jak utworzyć PPK oraz w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz.

Jeśli firma nie jest zwolniona z obowiązku wdrażania PPK, powinna jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć tę umowę. Instytucję finansową trzeba wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK ma 30 dni od otrzymania wezwania. Według najnowszych danych podanych przez PAP, liczba aktywnych rachunków PPK wynosi 2,44 mln. Wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach PPK według stanu na 4 listopada wyniosła 7,17 mld zł.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: ZUS | PUE ZUS | PPK

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy