Kogo pracodawca nie może automatycznie zapisać do PPK?

Do końca lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformować pracowników o tzw. ponownym autozapisie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, a od 1 kwietnia rozpocząć za nich wpłaty. Chyba, że pracownik ponownie złoży rezygnację, bo program jest dobrowolny.

Za chwilę w ramach jednej z głównych zasad funkcjonowania programu PPK będziemy mieli ponowny autozapis. Jak pisaliśmy, przy wprowadzaniu PPK ustawowo zapisano, że taka sytuacja będzie miała miejsce co 4 lata.

Reklama

Ponowny autozapis do PPK oznacza, że 28 lutego 2023 r. wygasają wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oczywiście uczestnictwo w programie jest dobrowolne i jeśli ktoś nie zmienił zdania i nadal nie chce z niego korzystać, może ponownie zrezygnować.

Autozapis obejmie zarówno osoby, które złożyły deklarację rezygnacji przed "zapisaniem" ich do programu, jak i uczestników PPK, którzy złożyli ją w trakcie oszczędzania w PPK. Obejmuje on osoby, które nie ukończyły 55 roku życia, a w tym kontekście decydujące będzie czy te granicę wiekową  osiągnęły przed czy po 1 kwietnia.

Jak wyjaśnia PFR Portal PPK, pracownik, który zrezygnował z oszczędzania w PPK i na 1 kwietnia 2023 r. będzie miał ukończony 55. rok życia, nie składa ponownej deklaracji o rezygnacji.

Graniczny wiek dla autozapisu

Standardowo osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na własny wniosek. Może się jednak zdarzyć, że osoba, która aktualnie mieści się w tym przedziale wiekowym:

  • złożyła rezygnację, gdy jeszcze nie miała 55 lat, wchodziła do programu "automatycznie" i nie została zawarta dla niej umowa o prowadzenie;
  • przystąpiła do PPK, gdy jeszcze nie miała 55 lat, ale w trakcie oszczędzania złożyła deklarację o rezygnacji;
  • mając 55-70 lat przystąpiła do programu na własny wniosek, ale w trakcie oszczędzania złożyła rezygnację.

Osoby w wieku 55-70 lat, które złożyły taką deklarację, również powinny zostać poinformowane przez pracodawcę o jej wygaśnięciu.

Informacja powinna również zawierać powiadomienie o możliwości przystąpienia do PPK osoby w tym przedziale wiekowym na własny wniosek. Do tego, żeby uczestniczyć w programie muszą złożyć pracodawcy:

  • wniosek o dokonywanie wpłat do PPK - jeśli w ich imieniu była już wcześniej zawarta umowa o prowadzenie;
  • wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK  - jeśli w ich imieniu pracodawca nie zawarł wcześniej takiej umowy.

Oczywiście, taki wniosek może złożyć także później, w dowolnym momencie. Pracownicy, którzy przez 1 kwietnia ukończą 70 lat, nie mogą być uczestnikami programu.

krześ

 

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy