Co zrobić gdy pracodawca zmienia firmę prowadzącą PPK

Pracodawca może zmienić instytucje prowadzącą PPK w jego firmie. Takich uprawnień nie ma natomiast pracownik, ale może zdecydować o tym czy przenieść do nowej instytucji dotychczas zgromadzone środki czy nie.

Pracodawca nie jest związany z wybraną przez siebie instytucją finansową na zawsze i może się zdecydować na jej zmianę. Takich uprawnień nie ma pracownik. Zmiana przez pracownika instytucji, w której gromadzi środki w ramach PPK, może być natomiast wynikiem zmiany przez niego zakładu pracy.

Reklama

Firma może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK zawartą z instytucją finansową, jeżeli podpisała taką umowę z inną instytucją. W takiej sytuacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, pracodawca ma obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK, nowej umowy o prowadzenie PPK. Jest też zobowiązany (w tym samym terminie) do poinformowania tych osób o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłatę transferową, czyli o przekazanie ich środków zgromadzonych na dotychczasowych rachunkach PPK na ich rachunki PPK w nowej instytucji. Pracownicy mogą jednak w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji pisemnie zawiadomić pracodawcę o braku zgody na taki transfer. Wówczas środki zgromadzone do tej pory na rachunku PPK prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową pozostaną na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli tego nie zrobią (a więc de facto zgodzą się na transfer swoich oszczędności), na pracodawcy spoczywa obowiązek złożenia dyspozycji wypłat transferowych środków zgromadzonych przez uczestników PPK w dotychczasowej instytucji finansowej na ich rachunki prowadzone przez nową instytucję. Jak widać, decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w "starej" instytucji finansowej, czy przekazać je na rachunek w nowej, należy do uczestnika PPK.

Pozostawienie ich w instytucji dotychczasowej może jednak prowadzić do sytuacji, w której jego oszczędności będą gromadzone w ramach różnych PPK, co jest oczywiście dozwolone, choć może być trudniejsze w "ogarnianiu" swoich oszczędności zgromadzonych w programie.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | pracodawca | pracownicy | oszczędzanie na emeryturę

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy