Kiedy firma musi uruchomić PPK?

Od lipca ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe. Jednak na początku obejmą największe firmy, a potem stopniowo średnie, małe i jednostki publiczne.

Zbliża się start PPK i najwięksi pracodawcy powinni szykować się do ich uruchomienia. Ustawa weszła w życie na początku stycznia, ale jej przepisy zaczną być stosowane od 1 lipca.

Reklama

Na początku wobec największych firm zatrudniających (wliczają się do tej grupy pracodawcy, nakładcy, zleceniodawcy, podmioty, w których działa rada nadzorcza, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych). Obowiązek utworzenia PPK dotyczy wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wyjątek: Jeżeli dany podmiot zatrudniający wchodzi w skład sektora finansów publicznych, to ustawę o PPK, niezależnie od liczby osób, które zatrudnia, stosuje się do niego od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Kto jest wyłączony z obowiązku prowadzenia PPK:

- mikroprzedsiębiorca, w sytuacji gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
- osoba fizyczna, która zatrudnia inną osobę fizyczną, ale w sferze niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą;
- firmy prowadzące Pracownicze Programy Emerytalne i spełniające w związku z tym kilka warunków - przede wszystkim naliczające i odprowadzające składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia i jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych (wymagany stan uczestnictwa w PPE musi być zachowany także w późniejszym okresie).

Przykład: Pracodawca zatrudniający ponad 250 osób od kilku lat prowadzi PPE. Na dzień 1 lipca 2019 roku spełnia warunki zwalniające go ze stosowania ustawy o PPK. Jeśli się okaże, że na dzień 1 stycznia 2020 r. w PPE będzie uczestniczyło mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, taki pracodawca będzie już zobowiązany utworzyć PPK.

Dowiedz się więcej na temat: PPK | firmy | PPE

Reklama

Najlepsze tematy