​PPK: Terminy, o których ma pamiętać pracodawca

Pracownicze Plany Kapitałowe startują od lipca. Pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników musi wybrać instytucję finansową i następnie podpisać z nią umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Największe firmy zatrudniające co najmniej  250 osób już od lipca mają tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Firma musi wybrać instytucję, która będzie jej pracownikom prowadzić PPK. Wyboru instytucji finansowych można dokonać spośród podmiotów wpisanych do ewidencji PPK. Lista podmiotów, które zostały wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK, wraz z ich ofertą zostanie opublikowana na portalu PPK pod adresem www.mojePPK.pl. Jest ich obecnie 17.

Choć wybór instytucji należy do pracodawcy, to zgodnie z ustawą ma się odbywać przy czynnym udziale zakładowej organizacji związkowej,  a jeśli takie nie działają, to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

Reklama

W sytuacji gdyby pracodawca nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie, PFR, który jest operatorem programu pisemnie wezwie takiego pracodawcę do zawarcia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową). W wezwaniu PFR poinformuje o karze grzywny za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie.

O czym pracodawcy powinni pamiętać? PFR na oficjalnej stronie programu mojePPK.pl w specjalnej zakładce poświęconej uruchomieniu PPK wylicza kilka najważniejszych o których powinni pamiętać  pracodawcy: 

  • Przygotuj się na prowadzenie PPK, m.in. do terminowego odprowadzania wpłat orazprowadzenia i archiwizacji dokumentacji, wcześniej zadbaj o wprowadzenie zmian do oprogramowania kadrowo-księgowego do obsługi PPK. Cykliczna obsługa uczestników PPK będzie się także wiązała z przekazywaniem informacji instytucji finansowej, jak też samym uczestnikom PPK.

 

  • Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty ze strony Państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju. Wpłat do PPK dokonujesz co miesiąc po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK.

 

  • Pamiętaj, uczestnicy PPK mogą samodzielnie zmieniać wysokość wpłat dodatkowych, mogą też zrezygnować z dokonywania wpłat w ramach PPK.krześ

Dowiedz się więcej na temat: PPK | oszczęności | emerytura

Reklama

Najlepsze tematy