Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

Reklama

· zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

· osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Źródło: "Niezbędnik Pracodawcy" przygotowany przez PFR

Reklama

Najlepsze tematy