Osoba uprawniona

Osoba uprawniona - osoba, która otrzyma środki zgromadzone na rachunku PPK w przypadku śmierci uczestnika. Uczestnik może wskazać osobę lub osoby uprawnione do jego oszczędności oraz udział tych osób w jego środkach. Jeżeli uczestnik nie wskaże osób uprawnionych, po jego śmierci środki będą podlegały dziedziczeniu zgodnie z ustawą o PPK i prawem spadkowym.

Reklama

Czytaj również: Dziedziczenie

Reklama

Najlepsze tematy