Wybrana instytucja finansowa

Wybrana instytucja finansowa − to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 39 ustawy o PPK instytucja finansowa, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, lub instytucja finansowa, która zgodnie z ustawą o PPK, ustawą o funduszach inwestycyjnych lub ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wstąpiła w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Reklama

Źródło: "Niezbędnik Pracodawcy" przygotowany przez PFR

Reklama

Najlepsze tematy