Zmiana pracodawcy

Pracownik zmieniając pracodawcę będzie mógł zdecydować czy przenieść swoje środki z dotychczasowego Pracowniczego Planu Kapitałowego do nowego czy je pozostawić. Można będzie posiadać kilka PPK.

Reklama

Zobacz również Pracownik zdecyduje co zrobić po zmianie pracodawcy

Reklama

Najlepsze tematy