Zwrot

Zwrot - wycofanie środków z rachunku PPK przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia. Zwrotu środków uczestnik może dokonać w dowolnym momencie. Otrzyma on wtedy środki, które sam wpłacił, ale pomniejszone o 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz całość środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Państwa. Do zwrotu środków z rachunku PPK może dojść także na wniosek byłego małżonka uczestnika PPK (w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa), małżonka zmarłego uczestnika PPK lub innej osoby uprawnionej (w przypadku śmierci uczestnika).

Reklama

Najlepsze tematy