O czym pamiętać po zapisaniu do PPK?

Największe firmy mają jeszcze kilka ostatnich tygodni na zawarcie umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych z instytucjami finansowymi. Pracownicy zostaną zapisani automatycznie do PPK, ale mają możliwość rezygnacji. Uczestnik w zasadzie nie musi wykonywać żadnych czynności, choć warto pamiętać o możliwości wskazania uposażonych.

Większość obowiązków, dotyczących wprowadzenia PPK w firmie - w tym wybór instytucji do obsługi PPK, leży po stronie pracodawcy. Pracownicy w wieku 18-55 lat są zapisywani automatycznie, a starsi czyli osoby powyżej 55 roku życia (do 70 lat) jeśli chcą być w programie sami musza się zwrócić do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do niego.

Reklama

Czego może się spodziewać pracownik, który zostanie objęty programem PPK u swojego pracodawcy? Już na początku funkcjonowania PPK w danej firmie, instytucja finansowa wyśle informację do pracownika, że został zapisany do PPK i może korzystać z internetowego konta PPK.

- Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie w postaci elektronicznej. Treść umowy o prowadzenie wraz z informacjami dodatkowymi: m.in. o podatkach, o których mowa w art. 22 ustawy po PPK, udostępniona zostanie w aplikacji dla pracownika. Pracownikom, którzy nie podadzą adresu e-mail informacja o możliwości zalogowania do serwisu MojaAviva dla pracownika wraz ze szczegółową instrukcją zostanie wysłana pocztą - tłumaczy Hubert Szczepanik, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w Aviva Investors TFI. Podobnie jest w innych instytucjach.

PKO TFI informuje z kolei, że do wszystkich uczestników PPK, po otwarciu rejestrów, zostanie wysłana korespondencja powitalna: pocztą elektroniczną dla tych, którzy przekazali pracodawcy adresy email, a do pozostałych pocztą tradycyjną.  W tej korespondencji będzie podany m.in. indywidualny numer uczestnika (stanowiący identyfikator do systemu transakcyjnego) oraz informacje o możliwościach dostępu do rejestru PPK i składania określonych dyspozycji, za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego oraz w oddziałach PKO BP.

Do rezygnacji konieczna jest deklaracja

Zapis do PPK jest automatyczny, ale uczestnictwo pracownika jest dobrowolne. Pracodawca informuje o możliwości rezygnacji z PPK, natomiast to instytucja finansowa dostarcza odpowiedni formularz. Pracownik, który uzna, że nie chce być uczestnikiem tego programu musi złożyć odpowiednią deklarację.  

- O możliwości złożenia takiej deklaracji informujemy w dokumencie o zawarciu umowy o prowadzenie (dokument dostępny jest na koncie online). Dodatkowo taką informację może przekazać też pracodawca - tłumaczy Barbara Kozakowska, ekspertka od PPK w AXA TFI.

Warto też pamiętać, że każdy pracownik może w dowolnym momencie powrócić do oszczędzania w ramach PPK, jeśli wcześniej podjął decyzję o wypisaniu się z programu. Jednocześnie co 4 lata każdy jest ponownie automatycznie włączany do programu. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o tym fakcie, a pracownik może złożyć deklarację o niedokonywanie wpłat.

Jak sprawdzać stan swoich oszczędności w PPK?

Taką informację pracownik powinien otrzymać od instytucji finansowej zarządzającej jego rachunkiem. Na bieżąco najłatwiej można to jednak sprawdzać przez konto w serwisie internetowym PPK. W korespondencji powitalnej otrzyma instrukcję jak uruchomić takie konto i z niego korzystać.

  - Uczestnik - o ile udostępni informację o adresie e-mail i numerze telefonu komórkowego - uzyska dostęp do serwisu dla pracownika MojaAviva. Za jej pośrednictwem będzie mógł na bieżąco sprawdzać stan swojego rachunku PPK, np. historii transakcji (w tym wpłat w rozbiciu na wpłaty finansowane przez pracodawcę, pracownika, skarb państwa), możliwość złożenia dyspozycji zmiany subfunduszu zdefiniowanej daty na inny niż dedykowany dla jego wieku. W przypadku uczestników, którzy nie posiadają adresu e-mail - będzie wysyłane pismo zachęcające do założenia konta w MojaAviva - tłumaczy Hubert Szczepanik, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży, Aviva Investors TFI. Jak dodaje, na ogólnej stronie www.aviva.pl dostępne będą notowania subfunduszy zdefiniowanej daty, wraz z kalkulatorem stóp zwrotu.

Warto wskazać uposażonych na wypadek śmierci

Środki zgromadzone w PPK są dziedziczone. O wskazaniu uposażonego warto pamiętać już na początku uczestnictwa w PPK, choć oczywiście można to zrobić także później. Wymaga to złożenia podpisu odręcznego, a taką deklarację można wypełnić przez swoje konto PPK.

- W serwisie PKO TFI uczestnik może wskazać lub zmienić osoby uprawnione, przy czym obowiązujące przepisy są takie, że w serwisie można wypełnić taką deklarację, ale trzeba ją następnie wydrukować, podpisać ręcznie i odesłać tradycyjną pocztą - informuje PKO TFI.  

Zasada jest taka, że jeśli nie było wskazania osób uposażonych to środki będą dziedziczone na zasadach ogólnych. To co i komu przypadnie uzależnione jest od sytuacji rodzinnej uczestnika m.in. tego czy pozostawał w związku małżeńskim. O tym jak to wygląd a w poszczególnych przypadkach szczegółowo pisaliśmy tu:

https://ppk.interia.pl/moje-ppk/news-kto-otrzyma-srodki-z-ppk-po-smierci-uczestnika,nId,3162409

Monika Krześniak-Sajewicz

Dowiedz się więcej na temat: PPK | emerytura | oszczędności

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy