Dopłata roczna w PPK. Taka kwota na rachunku jest warunkiem, warto to sprawdzić

Do tego by otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok, uczestnik PPK musi zgromadzić w tym roku na swoim rachunku wpłaty wynoszące co najmniej 732,90 zł. Jeżeli ma relatywnie niskie zarobki i korzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy 183,23 zł. Łączna kwota zgromadzona w programie sięga już 20 mld zł.

Dopłata roczna (w wysokości 240 zł) przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, którzy skorzystali z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku jest to 3600 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok jest zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł, a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej co najmniej 183,23 zł - przypomina PFR Portal PPK.

Osoby z niższymi zarobkami dużo łatwiej załapią się na dopłatę

Reklama

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, a chce wrócić do oszczędzania w tym programie, powinien zwrócić uwagę, że jeżeli złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK np. dopiero na początku grudnia, to pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu w grudniu po złożeniu tego wniosku, ale przekaże je do instytucji finansowej dopiero w styczniu, co może wpłynąć na uprawnienie do dopłaty rocznej. Warto zatem rozważyć złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK już w listopadzie. Trzeba też pamiętać, że uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej, jeżeli: w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przekroczył limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej - wyjaśnia oficjalny portal programu.

Tyle do tej pory zarobił uczestnik PPK

Wartość aktywów netto w PPK wzrosła w październiku o 1,32 mld złotych i wynosi aktualnie 19,31 mld złotych. Tak duży przyrost wiąże się między innymi z wpłatami powitalnymi za kolejny kwartał, które trafiły w październiku na rachunki PPK uczestników programu. Suma wpłat z tego tytułu - w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wzrosła z 732 mln do 768 mln zł. W całej kwocie 51 proc. to wpłaty pracowników, 39 proc. wpłaty pracodawców, a 9 proc. dopłaty od państwa.

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie? Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 5 856 zł do 6 845 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. Oznacza to dla uczestnika PPK od 118 proc. do 137 proc. zysku.

krześ

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy