Oszczędzanie na emeryturę. W końcu wiadomo ile trzeba uzbierać, by dostać dopłatę roczną w PPK za 2023 r.

Pół roku trwało ustalanie, kto ma formalnie zinterpretować przepisy dotyczące wymaganej wpłaty uprawniającej do dopłaty rocznej, która zależy od płacy minimalnej. Wszystko przez to, że w tym roku po raz pierwszy najniższe wynagrodzenie zmienia się dwa razy.

Wreszcie wiadomo jak ma być stosowany przepis o PPK dotyczący warunku uprawniającego do dopłaty rocznej. Jest liczony w oparciu o płacę minimalną i do tej pory było to proste, ale w 2023 zmienia się ona dwukrotnie. Od stycznia jest to 3490 zł, a od lipca wzrośnie do 3600 zł.

Reklama

Opłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. powyższej kwoty.

Wymagany limit od płacy z pierwszego półrocza

Przepisy o PPK nie precyzują sposobu wyliczenia wymaganych wpłat przy dwukrotnej zmianie wysokości płacy minimalnej w ciągu roku. W Interii sygnalizowaliśmy już ten problem w grudniu ubiegłego roku. Wydanie wiążącej wykładni stało się gorącym kartoflem przerzucanym między ministerstwami, bo odpowiedzialne za dwukrotną zmianę płacy minimalnej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odsyłało po odpowiedź do Ministerstwa Finansów, jednak okazało się, że formalnie za przepisy wpływające na PPK odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł, a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 183,23 zł" - podał oficjalny portal programu mojeppk.pl. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej, uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla danego uczestnika. Jeżeli więc uczestnik ma kilka rachunków PPK, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich.

Sytuacja może się powtórzyć w 2024 roku

- Trwało to kilka miesięcy, ale w końcu poznaliśmy odpowiedź, na wydawałoby się, proste pytanie. O ile w latach wcześniejszych nie było wątpliwości, bowiem jedna płaca minimalna obowiązywała w całym roku, problem pojawił się w 2023 roku w związku z podwójną podwyżką płacy minimalnej (sytuacja może się powtórzyć w roku 2024). Nie było jasne czy limit powinien być liczony od płacy minimalnej z pierwszej czy drugiej połowy. Jest to ważna informacja dla ponad 3,3 mln osób, które uczestniczą w PPK. Co ważne, nawet osoby, które dopiero teraz zapisałyby się do PPK, albo są w PPK od marca (automatyczny zapis) będę miały szanse otrzymać dopłatę roczną. Informacja przekazana przez PFR ucina wszelkie wątpliwości, dotyczące komentowanego limitu - mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Monika Krześniak-Sajewicz

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy