Dopłaty roczne PPK trafiają na konta uczestników. Niektórzy już dostali 240 zł

W najbliższych dniach na konta ponad 2,1 mln uczestników PPK trafi dopłata roczna w wysokości 240 złotych. Niektórzy już ją dostali. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przekazał na ten cel blisko 0,5 mld zł instytucjom zarządzającym, a te teraz są księgowane na indywidualnych rachunkach. Trzeba spełnić jeden warunek.

Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 497 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Najpóźniej do 15 kwietnia powinny zostać one zewidencjonowane na rachunkach ponad 2 mln uczestników PPK, ale w praktyce nastąpi to wcześniej, w najbliższych dniach. Trzeba jednak spełnić warunek.

Reklama

"Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok, wpłaty na jego PPK w 2023 roku musiały wynieść co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5 proc.). Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 183,23 zł" - wyjaśnia PFR Portal PPK.

240 zł dopłaty rocznej PPK. Tu sprawdzisz, czy pieniądze już są

Bez względu na to, ile rachunków PPK posiada uczestnik programu, za dany rok kalendarzowy może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej.

Zgodnie z przepisami ustawy, dopłata roczna powinna trafić na rachunek PPK uczestnika PPK, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje dopłata. W praktyce może trafić wcześniej.

Czy trafiła, można sprawdzić logując się na konto w instytucji prowadzącej program, ale wysokość zgromadzonych środków w PPK (na wszystkich rachunkach PPK) można sprawdzić w prosty sposób, logując się na stronę www.rachunek.mojeppk.pl (na przykład przez profil zaufany). W serwisie MojePPK widnieje też stan oszczędności na wszystkich rachunkach PPK w różnych instytucjach finansowych. 

Jakie kwoty trzeba zebrać, żeby nabyć prawo do dopłaty za bieżący rok?

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł. Od 1 lipca do 31 grudnia będzie ono wyższe (4300 zł). Kwota wpłat do PPK potrzebna do otrzymania dopłaty rocznej za 2024 rok wyliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszej połowie roku.

Dopłata roczna za 2024 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2024 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Jeżeli w 2024 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł.

Obecnie w PPK oszczędza 3,47 mln osób, a aktywa przekroczyły 24 mld zł.

krześ

Dowiedz się więcej na temat: dopłata do PPK
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy